• head_banner

ສະຫວິດຊຸດ Huawei S6720-LI

  • S6720-LI Series Switches

    ສະຫວິດຊຸດ S6720-LI

    ຊຸດ Huawei S6720-LI ແມ່ນສະຫຼັບແບບຄົງທີ່ທັງ10ົດ 10 GE ທີ່ຮຸ່ນຕໍ່ໄປແລະສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງ 10 GE ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດແລະສູນຂໍ້ມູນ.