• head_banner

ສະຫວິດຊຸດ Huawei S6720-EI

  • S6720-EI Series Switches

    ສະຫວິດຊຸດ S6720-EI

    ສະຫວິດຄົງທີ່ຊຸດ Huawei S6720-EI ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຊັ້ນນໍາຂອງອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ບໍລິການທີ່ກວ້າງຂວາງ, ນະໂຍບາຍຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະຄຸນສົມບັດ QoS ຕ່າງ various. S6720-EI ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າຫາເຊີບເວີຢູ່ໃນສູນຂໍ້ມູນຫຼືເປັນຕົວປ່ຽນຫຼັກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດ.