• head_banner

ສະວິດຊຸດ Huawei S6720-EI

  • ສະຫຼັບຊຸດ S6720-EI

    ສະຫຼັບຊຸດ S6720-EI

    ສະວິດຄົງທີ່ຊຸດ Huawei S6720-EI ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຊັ້ນນຳໃນອຸດສາຫະກຳ, ໃຫ້ບໍລິການທີ່ກວ້າງຂວາງ, ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບ ແລະຄຸນສົມບັດ QoS ຕ່າງໆ.S6720-EI ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໃນສູນຂໍ້ມູນຫຼືເປັນສະຫຼັບຫຼັກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດ.