• head_banner

ສະວິດຊຸດ Huawei S5720-HI

  • ສະຫຼັບຊຸດ Huawei s5720-hi

    ສະຫຼັບຊຸດ Huawei s5720-hi

    ຊຸດ Huawei S5720-EI ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງທຸກກິກາບິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະປັບປຸງການຂະຫຍາຍພອດ 10 GE uplink.ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນຕົວປ່ຽນການເຂົ້າເຖິງ / ການລວບລວມຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດວິສາຫະກິດຫຼືສະວິດການເຂົ້າເຖິງ gigabit ໃນສູນຂໍ້ມູນ.