• head_banner

ສະວິດ Huawei S2700 Series

  • ສະຫຼັບຊຸດ S2700

    ສະຫຼັບຊຸດ S2700

    ສາມາດປັບຂະໜາດໄດ້ສູງ ແລະປະຢັດພະລັງງານ, S2700 Series Switches ໃຫ້ຄວາມໄວໄວ Ethernet 100 Mbit/s ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍວິທະຍາເຂດວິສາຫະກິດ.ການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີສະຫຼັບທີ່ກ້າວໜ້າ, ຊອບແວການປ່ຽນເສັ້ນທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ Huawei (VRP), ແລະຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຕົວແບບຄົບວົງຈອນ, ຊຸດນີ້ເໝາະສຳລັບການສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT) ໃນອະນາຄົດ.