• head_banner

Huawei onu EG8141A5

  • Huawei GPON ONT 1GE+3FE+POTS+WIFI EG8141A5

    Huawei GPON ONT 1GE+3FE+POTS+WIFI EG8141A5

    EchoLife EG8141A5 ໃຫ້ພອດ GE ໜຶ່ງ, ພອດ POTS, ສາມ FE port ແລະຮອງຮັບ Wi-Fi 2.4G. ONT ມີຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຕໍ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ດີເລີດກັບການບໍລິການວິດີໂອ VoIP, ອິນເຕີເນັດ, ແລະ HD. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ EG8141A5 ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງບໍລະອົດແບນ.